RASPRAVA NA TEMU ŠUMARSKE STRATEGIJE: Održivi proizvodi od drva ključni su za ugljično neutralnu EU

CEI-Bois je izvijestio o zaključcima rasprave Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) Europskog parlamenta o Šumarskoj strategiji EU-a. Iako rasprava nije bila posve u skladu sa stajalištem drvnog sektora, dio zastupnika iskazao je naklonost stavu kako je potrebno „balansirati između zaštite i gospodarskih funkcija šuma“.

Oba povjerenika, Janusz Wojciechowski, povjerenik za poljoprivredu, i Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, naglasili su važnost nagrađivanja vlasnika šuma koji će zaštititi šumu i povećati njihov ponor te se u tom smislu očekuje nova zakonodavna inicijativa. Također, Komisija je naklonjena i uvođenju novog dobrovoljnog sustava certificiranja koje bi bilo „bliže prirodi“, a oba povjerenika ponovila su i da su održivi proizvodi od drva ključni za prijelaz EU-a na ugljično neutralno gospodarstvo.

Povjerenik Sinkevičius istaknuo je snažan potencijal građevinskog sektora u korištenju više drva u zgradama, a naglasio je i važnost pošumljavanja. Tako bi se do 2030. godine trebalo zasaditi čak 3 milijarde stabala.

Comments are closed.