O nama

Časopis DRVO & NAMJEŠTAJ je vodeće informativno glasilo drvoprerađivačkog sektora u Hrvatskoj i susjednim zemljama, utemeljeno 2003. godine.

Izlazi u print izdanju četiri puta godišnje, uz objavu elektronskog Newslettera na tjednoj razini. Prepoznatljivost časopisa se temelji na objektivnom prenošenju informacija i događanja iz sektora šumarstva, drvoprerade, proizvodnje namještaja i srodnih podsektora. Ciljevi i misija glasila posve su jasni: povezati sve sudionike u preradi drva i industriji namještaja, ubrzati protok informacija, posebno s naglaskom na uključivanje manjih subjekata u aktualna događanja.

Veliki trud uložili smo na poslovima identificiranja izvora koji će nam kontinuirano dostavljati informacije o sektorskim kretanjima. Postoje mnogi segmenti poslovanja u našim tvrtkama koji mogu biti poboljšani. Objavom određenih vijesti želimo potaknuti na razmišljanje i brzo djelovanje.

Teme su vrlo raznolike i prate cikluse u preradi drva i industriji namještaja. Teško je količinom i vrstom informacija zadovoljiti sve profesionalne interese naših čitatelja, no naša uređivačka politika otvorena je za sve sugestije i primjedbe u cilju podizanja kvalitete priloga. Jedan od strateških ciljeva je i povezivanje sa srodnim stručnim glasilima u zemljama okruženja te stvaranje mreže glasila koja će biti prozor tvrtkama za tržišta istočne Europe, ali i globalnog tržišta.

Sve informacije i materijali mogu se prenijeti i objaviti samo uz pismenu dozvolu Redakcije.