Predaj oglas

Ukoliko želite predati oglas za objavu na web stranici časopisa Drvo&Namještaj, molimo vas da točno popunite obrazac za predaju oglasa niže:

  Tekst oglasa

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš E-mail (obavezno)

  Naslov oglasa

  Tekst oglasa

  Kontakt podaci za oglas

  Naziv tvrtke, adresa

  OIB (tvrtke ili osobe/oglašivača)

  Kontakt osoba

  Telefon 1

  Telefon 2

  Fax

  Mobitel

  E-mail