OTVORENA KONFERENCIJA KUPRES 2021: Središnje mjesto artikuliranja aktualnih sektorskih tema

KBE Bioenergie

Na Kupresu je otvorena dvodnevna konferencija „Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH – Kupres 2021“. Konferenciju zajedno organiziraju Privredna/Gospodarska komora FBiH, Drvni klaster Hercegovina i Hrvatski drvni klaster, a kroz dva dana raspravljat će se o aktualnim temama kao što su tržišna kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, tehnološki razvoj i primjena inovacija u sektoru, jačanje konkurentnosti sektora, biomasa i energija iz drva, šumski požari i razminiranje, razvoj kvalitetne i obrazovane radne snage, primjeri dobrih praksi i mnoge druge.

Konferencija je zamišljena kao središnje mjesto artikuliranja aktualnih tema, s ciljem poticanja šumarskog i drvoprerađivačkog sektora jugoistočne Europe prema većoj primjeni inovacija, unaprjeđenju poslovanja i boljoj valorizaciji drvnih i nedrvnih proizvoda u šumarstvu.

Konferenciju je otvorio predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin, nakon čega je održana panel rasprava o zakonodavnim promjenama i raspolaganju šumskim resursima u funkciji finalizacije drvnih proizvoda. Program traje do sutra u 13.00 sati, do kada će se održati čitav niz predavanja i panel rasprava, među kojima ističemo teme promjena na tržištu u cijenama i logistici, utjecaja pandemije na sektor, edukaciju i raspoloživost kadrova, digitalizaciju i unaprjeđenje poslovanja i dr.

Comments are closed.