HŠ KREĆU S KAMPANJOM POŠUMLJAVANJA: U proljeće PRVO posadi DRVO!

Proljeće je u Hrvatskim šumama vrijeme za proljetnu sadnju, a samim time i za ovogodišnje izdanje poznate akcije „Dani zajedničke sadnje“. To nisu samo akcije pošumljavanja, već su u prvom redu akcije edukacija i informiranja građana, ali također akcije druženja i zajedničke brige za prirodu.

Ovogodišnji slogan dana zajedničke sadnje „U proljeće PRVO posadi DRVO“ ima višeslojno značenje. U prvom redu on je poziv građanima svih dobnih skupina da se uključe u ovu hvale vrijednu akciju te na početku novog godišnjeg doba, proljeća, u kojem se priroda budi i iznova rađa, kao prvi korak njegovog dolaska, zasade drvo. Dakle, prva stvar na koju ih pozivaju Hrvatske šume je da u proljeće posade drvo! U drugom smislu svako zasađeno stablo može biti prvo koje je pojedinac u životu posadio i tako ostavio dubok trag u budućnosti. Istovremeno, ovim sloganom Hrvatske šume pozivaju roditelje da posade stabla za svoju djecu prilikom rođenja ili tijekom života zajedno s njima te na taj način djecu uče vrijednosti i važnosti promišljanja o plućima svijeta odnosno važnosti postojanja šuma koje nam svima omogućuju kvalitetniji i zdraviji život.

Hrvatske šume d.o.o. godišnje zasade više od 9 milijuna sadnica različitih šumskih vrsta. Šume se pomlađuju kroz brojne samostalne aktivnosti tvrtke, ali i kroz akcije koje uključuju udruge građana, škole, dječje vrtiće i vanjske suradnike. Akcija Dani zajedničke sadnje održat će se 10. i 11. te 17. i 18. ožujka ove godine. Rok za prijavu zainteresiranih građana je kraj veljače, a broj prijava je ograničen. Prijave je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: posumljavanje@hrsume.hr. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke, kontakt telefon i e-poštu, kao i željenu županiju. Sudionici trebaju posjedovati primjerenu terensku obuću i odjeću te ponijeti rukavice. O svim detaljima akcije prijavljeni će biti povratno obaviješteni e-poštom.

Comments are closed.