EUROPSKA UDRUGA PILANA: Predviđa se usporavanje i pad proizvodnje piljene građe

Europska organizacija pilanske industrije (EOS) s velikom pozornošću prati događanja na europskom i globalnom tržištu piljene građe i procjenjuje kako je proizvodnja piljene građe dosegla apsolutni vrhunac tijekom 2021., kako u pogledu prodanih količina, tako i u pogledu postignutih cijena. Nakon tih maksimalnih postignuća, očekuje se usporavanje, a na nekim tržištima i ozbiljan pad.

Diego Benedetti, savjetnik za ekonomiju i politiku u udruzi pilanara smatra kako se temeljem analiza za ovu, ali i za sljedeću godinu može predvidjeti pad proizvodnje, što potvrđuju i dosadašnji dostupni podaci i pregled trenutne situacije i trendova u pilanskom sektoru. Situacija se čak može ocijeniti kao teška, budući da se gomilaju prekomjerne zalihe. Sada se, u usporedbi s krajem 2021., ne osjeća nestašica piljene građe, budući da je došlo do ozbiljnog usporavanja potrošnje u europskom sektoru „uradi sam“ koji je prošle godine „cvjetao“ i trošio enormno velike količine drva.

Nadalje, opća neizvjesnost u trenutnom geopolitičkom (rat u Ukrajini) i gospodarskom kontekstu (inflacija i recesija) također potiče smanjenje potražnje. Dodatni problem za pilane, a samim time i za tržište građevinskih proizvoda od drva poput prozora, vrata, podova ili drvenih pročelja, predstavlja usporavanje gospodarskog rasta u Europi, kao i pojava iznenađujuće visoke inflacije i svih povezanih procesa.

Svakim danom se potencijalni potrošači susreću sa sve većim kamatama i strožim uvjetima za hipoteke, čime se utječe na usporavanje građevinskog sektora, kao i posljedično smanjenje narudžbi za finalne drvne proizvode, pa tako i za građu. S druge strane, treba primijetiti kako na europskom stambenom tržištu drvo kao građevinski materijal sve više postaje vrlo popularan materijal sa značajnim porastom njegovog udjela, što bi moglo ublažiti negativni utjecaj recesije na cijeli na šumi bazirani sektor.

Comments are closed.