AUSTRALIJA ŽELI VIŠE DRVA U NOVOGRADNJI: Ističu brojne prednosti drvne gradnje

Australija želi smanjiti emisije stakleničkih plinova povezane s građevinskim sektorom na način da će staviti na raspolaganje 212 milijuna dolara za poticanje korištenja drva u velikim građevinskim projektima. Novac će dodijeliti vladina korporacija za financiranje čiste energije (CEFC), koja je izračunala da bi se korištenjem drva mogao smanjiti ugljik u zgradama do 75% u usporedbi s upotrebom konvencionalnih materijala.

“Inovativni drvni proizvodi stvorili su nove mogućnosti za masovnu drvnu konstrukciju koja se može koristiti u većim projektima, stvarajući potencijal za trenutne i dugoročne koristi za okoliš”, rekao je izvršni direktor CEFC-a Ian Learmonth.

„Uključivanjem drva u nove projekte, također možemo pomoći u razvoju lokalnih vještina i iskustva, lanaca opskrbe i sposobnosti isporuke, a sve to može katalizirati više građevinskih aktivnosti temeljenih na drvu u budućnosti“, nadodao je direktor CEFC-a za ulaganja u nekretnine Ryan Rathborne.

Comments are closed.