AUDITORI ZADOVOLJNI GOSPODARENJEM ŠUMAMA U HRVATSKOJ: Provedena FSC recertifikacija

Sredinom srpnja, Hrvatsku su posjetili auditori Soil Association Woodmarka povodom recertificiranja. Sveukupno tjedan dana proveli su na području UŠP Osijek, UŠP Vinkovci te UŠP Nova Gradiška i došli do zaključka kako se gospodarenje državnim šumama u Republici Hrvatskoj provodi stručno i održivo.

Proces recertifikacije bio je nužan s obzirom na to da Hrvatskim šumama FSC® (FSC C015693) certifikat istječe 16. listopada tekuće godine, a novi certifikat bit će važeći narednih 5 godina. 

Valerija Drury, glavna auditorica ovogodišnjeg audita, govorila je prilikom završnog izlaganja održanog u Lovačkom domu Kondrić u blizini Đakova. „Sa zadovoljstvom mogu reći kako smo zatekli odlično stanje gospodarenja šumama te se oduševili s predanošću kojom se gospodari na svim površinama koje smo zatekli. Naša dužnost bila je provjeriti svih 10 principa FSC certifikata od kojih je 9 primjenjivo u Hrvatskoj dok se deseto koje se tiče domorodačkih zajednica ne primjenjuje u Hrvatskoj. Kako poduzeće gospodari velikim područjem, morali smo uzimati uzorke prema kojima potvrđujemo ili odbacujemo zaključke. Kontrolirajući navedena načela, nismo pronašli niti jednu grešku na čemu vam zahvaljujemo jer smo svjesni kako je potrebno mnogo znanja i truda da se zadovolje sva načela“, zaključila je Drury.

Auditori su također istaknuli svoje zadovoljstvo raspoloživosti i kvalitetom HTZ opreme, kao i jednakosti plaća žena i muškaraca. Pohvalili su nastojanja i trud struke za spas jasena te borbu za očuvanje šuma, kao npr. pokušaja dovoda vode u spačvanski bazen, a pohvale je primio i projekt Naturavita.

Manja i jedina nesukladnost pojavila se zbog korištenja znakovlja certifikata, za što postoji rok ispravka od godinu danu. Drury je poručila kako su sve manje nesuglasnosti iz prethodnih audita uspješno riješene.

Idući korak u postupku recertifikacije je ugrađivanje izvješća auditora u prijedlog za izdavanje novog certifikata te slanje prijedloga na dodatnu recenziju. Ako recenzenti neće imati dodatna pitanja, certifikat se Hrvatskim šumama produljuje na sljedećih 5 godina.

Comments are closed.