SAVE THE DATE: Konferencija Kupres (19.-20.01.2023.)

Šesta međunarodna konferencija „Forestry Kupres“ održat će se 19.-20.01.2023. godine. U dosadašnjim izdanjima konferencija je tradicionalno okupljala značajan broj sudionika (150-300) iz sektora koji se baziraju na šumama i drvu iz BiH, zemalja JIE, ali i s razine EU-a.

Organizatori konferencije su Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres i Hrvatski drvni klaster, a značajna podrška organizaciji i ove godine, kao i prethodnih, očekuje se od Drvnog klastera Hercegovina, Gospodarske/Privredne komore FBiH, Općine Kupres te od Hercegbosanske županije i drugih zainteresiranih institucionalnih dionika. Također, u najavi je dolazak niza partnera i podupiratelja s razine Europske unije i drugih zemalja članica, a činjenica kako je upravo ovih dana Bosna i Hercegovina napravila najveći korak prema pristupanju u EU potvrđuje važnost europskih tema, kao i potrebu da se na jednom mjestu artikuliraju sektorski izazovi i definiraju mogući razvojni pravci.

U prethodnim godinama prioritet je bilo privlačenje i aktivno angažiranje što većeg broja važnih gostiju i donositelja odluka iz institucija na razini BiH, međunarodnih institucija koje se nalaze u BiH te institucija i sektorskih udruženja iz Bruxellesa koje djeluju na europskoj razini. Do sada su najvećim dijelom sudjelovali predstavnici tvrtki iz šumarstva i prerade drva, ali na Kupres rado dolaze i predstavnici obrazovnih institucija, vladinih tijela, parlamenata, razvojnih agencija te predstavnici međunarodnih fondova i banaka, a sve s ciljem njihovog upoznavanja s prilikama u šumarstvu i povezanim sektorima u BiH. Predviđeno je i aktivno sudjelovanje mnogobrojnih kolega šumara iz svih zemalja u okruženju, posebno iz Slovenije, Italije, Bavarske i Austrije.

Cilj je rasprava i usvajanje zaključaka koji će unaprijediti stanje u sektoru te pomoći u boljem pozicioniranju sektora kod rješavanja nekih ključnih društvenih, stručnih i gospodarkih izazova. Vrlo povoljnim se mogu ocijeniti stajališta Europske unije oko klimatskih promjena i Zelenog plana, budući da znatno povećavaju značaj šuma tijekom buduće zelene tranzicije europske ekonomije. Nova europska perspektiva BiH otvara puno mogućnosti po pitanju povlačenja sredstava i izrade projekata financiranih od strane EU-a, čime šumarska i drvoprerađivačka poduzeća mogu postati prepoznatljivi lideri sveukupnog poslovanja u BiH, čime se naglašavaju njihovi kapaciteti i znanja, kao i ugled šumarstva i šumarskih stručnjaka na razini BiH.

Molimo vas da vaše prijave i interes za sudjelovanjem uputite na info@drvniklaster.hr i marijan.lozancic@hbsume.ba, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu registraciju.

Comments are closed.