Zagreb: održan Međunarodni festival dizajna Dan D

Ovogodišnje izdanje međunarodnog festivala dizajna Dan D, u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva, održano je od 10. do 12. lipnja u prostoru Pogona Jedinstvo i kluba Močvara u Zagrebu. Tematsko polazište sedmog Dana D čini ideja koncepta otvorenog dizajna u užem kontekstu dizajnerske struke te unutar šireg društvenog konteksta i procesa „otvaranja“ dizajna.

U užem smislu, analizirani su pravni, teorijski i praktični okviri koncepta otvorenog dizajna te njegov odnos s tržišnim okruženjem, dok je u širem smislu otvoreni dizajn obrađen kao proces uključivanja korisnika u dizajnerske prakse čime se pomiču granice tehnologija i alata koje koriste. Na izložbenom dijelu programa posjetitelji su imali priliku vidjeti tematsku izložbu, izložbu mladih autora i izložbu ilustratora na kojoj je predstavljen poseban gost, Gergő Kovács, umjetnik i ilustrator iz Budimpešte. Održana je i tribina na temu udruživanja u arhitekturi na kojoj su sudjelovali Iva Marčetić i Ivan Vadanjel iz zadruge Otvorena arhitektura te Matija Pajić, suvlasnik firme Membrain projektiranje d.o.o. Osim toga, edukativni program uključivao je i pet interdisciplinarnih radionica s brojnim voditeljima iz Hrvatske i inozemstva. Uz izložbe, predavanja i radionice organizatori su pripremili i bogati glazbeni program večernjih koncerata u klubu Močvara. www.2016.dan-d.info/hr

Comments are closed.