Vlada osnovala mini GSV za sektor šumarstva i drvne industrije

Sukladno zaključcima Vlade iz prošle godine, uz pomoć Ureda za socijalno partnerstvo RH, gdje se i održala sjednica Vijeća tijekom svibnja, osnovano je Socijalno Vijeće za šumarstvo i preradu drva. Na prvim sjednicama Vijeće se bavilo utvrđivanjem Programa rada za 2011. godinu te imenovanjem zamjenika članova Vijeća. Za predsjednika Vijeća je izabran Dalibor Hatić, predsjednik HUP-ovog strukovnog udruženja šumarstva, a prema dostupnim najavama Vijeće će kroz usvojeni programom rada usmjeriti svoje aktivnosti na najvažnija pitanja i strateške teme od osobite važnosti za sektor šumarstva i drvne industrije, kako bi se što uspješnije prevladala kriza, povećala konkurentnost, očuvala zaposlenost, osigurali odgovarajući radni uvjeti te materijalna i socijalna prava zaposlenih. Osnivanjem Socijalnog Vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije scena drvne industrije bogatija je za još jednog kompetentnog protagonista, za jedno novo tijelo koje bi moglo značajnije utjecati na provođenje sektorske politike, predlagati i sudjelovati u izradi različitih strategija i drugih razvojnih dokumenata na šumi baziranih industrija u RH.