MEĐUNARODNI PARTNERI: Utjecajni stručnjaci WBA, AEBIOM-a i EPC-a dolaze u Zagreb

KBE Bioenergie

Konferencija iz godine u godinu zadržava visoku razinu međunarodnih predavača te relevantnu strukturu sudionika te vrlo aktualne teme. Važni partneri konferencije su svjetska udruga bioenergije WBA sa sjedištem u Švedskoj, kao i europska asocijacija biomase AEBIOM zajedno s partnerskom udrugom European Pellet Council, čiji je predsjednik Eric Vial potvrdio je svoj dolazak u Zagreb. Vial će govoriti o važnosti certificiranja i promociji uporabe peleta, kako na međunarodnoj tako i na domaćoj razini. CROBIOM, hrvatska udruga biomase, kao jedan od organizatora konferencije mnogobrojnim aktivnostima jača pozicije svojih članica te prepoznatljivo zastupa hrvatska stajališta u europskim pregovaračkim tijelima. Dolazak navedenih svjetskih udruga u Zagreb je još jedna potvrda uspješnog rada CROBIOM-a, ali i značaja vodećeg godišnjeg sektorskog skupa na temu biomase, koji će 27.02. okupiti preko 200 predstavnika energetskog sektora iz Hrvatske, susjednih zemalja i EU razine. 

Comments are closed.