CILJ SU OTPORNE ŠUME U EU! OVA TEMA JE JAKO VAŽNA ZA HRVATSKU I ZEMLJE JIE

Rješavanje klimatskih promjena kroz Zakon o praćenju šuma

Praćenje nadzor nas stanjem šuma predstavlja značajan korak naprijed u naporima EU da zaštiti svoje šume od štetnih učinaka klimatskih promjena. Poticanjem otpornijih i raznovrsnijih šuma, EU ima za cilj zaštititi ove neprocjenjive ekosustave za buduće generacije. Međutim, postizanje ovog cilja zahtijevat će usklađene napore, snažne strategije i kontinuirani dijalog među svim dionicima kako bi se odgovorilo na izazove i iskoristile prilike koje pruža ova ključna inicijativa.

Prepoznajući hitnu potrebu za zaštitom i povećanjem otpornosti europskih šuma, Europska komisija je u studenom 2023. predstavila Zakon (uredbu) o praćenju šuma. Ova je uredba kamen temeljac strategije šuma EU-a za 2030., čiji je cilj stvaranje čvrstog okvira za praćenje kako bi se ojačala otpornost europskih šuma. Inicijativa naglašava nužnost razvoja šuma koje su ne samo otpornije nego i raznolikije, osiguravajući da mogu bolje podnijeti poremećaje okoliša i prilagoditi se klimatskim promjenama. Otporne i raznolike šume najvažnije su iz nekoliko razloga. Prvo, bolje su opremljeni za suočavanje s bezbrojnim ekološkim izazovima koje donose klimatske promjene. Drugo, ove šume igraju ključnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže, podržavajući širok raspon flore i faune. Strategija EU-a naglašava važnost odgovarajućeg praćenja, koje je ključno za vlasnike i upravitelje šuma da prilagode svoje prakse kao odgovor na poremećaje šuma.

Iako je Zakon o nadzoru šuma dobio opću potporu dionika, neki izražavaju zabrinutost zbog njegove percipirane nedorečenosti i pozivaju na snažnije mjere za osiguranje otpornosti šuma. Ovi dionici zagovaraju uključivanje dodatnih ključnih pokazatelja za sveobuhvatno praćenje evolucije šuma i za uspostavu jedinstvenog okvira za praćenje u državama članicama EU-a.

Rasprava o održivosti šuma na nadolazećoj Drvno – tehnološkoj konferenciji u Opatiji predstavlja platformu za širu društvenu i strukovnu raspravu i za postavljanje ključnih pitanja hrvatskih šumarskih i drvoprerađivačkih dionika, jer svima je cilj istražiti kako poboljšati otpornost šuma EU-a na klimatske promjene i poremećaje i osigurati dovoljno sirovine u budućnosti.

Comments are closed.