STANJE NA TRŽIŠTU PILJENE GRAĐE: Tvrdo drvo za sada stabilno, uz prijetnju štetnika i klime

Kohlbach / KBE Bioenergie

Promatrajući europsko tržište piljene građe, bilježi se kako je 2018. godina bila pozitivna za proizvođače drvne građe od tvrdog drva, jer je proizvodnja na tržištu EU porasla za 2,2%. Sada se godišnje količine građe kreću na razini 6,04-6,12 milijuna m3, dok je pred 10-12 godina količina proizvedene građe iznosila preko 7 milijuna m3 ali je zbog poznate krize iz 2008. došlo do urušavanja tržišta, koje niti danas nije dosegnulo predkrizne pokazatelje.

Treba dodati kako je prošle godine zabilježena i vrlo dobra potražnja na većini svjetskih tržišta. S druge strane, polovina 2019. godine bilježi značajne promjene na tržištima, stoga analitičari ističu veliku zabrinutost u vezi mogućeg utjecaja klimatskih i sličnih poremećaja u europskim šumama na buduće poslovanje pilana.

Teškoće u šumama se najprije ogledaju u širokoj pojavi štetnika i požara, a isto može dovesti do uništenja čitavih šumskih sastojina, sa značajnim utjecajem na proizvodne kapacitete šumarskog sektora i pogubnim utjecajem na raspoloživost i nabavu tvrdog drva. Poznato je kako kukci i pojava različitih oblika štetnih gljivica smanjuju kvalitetu drva, što već sada u šumarstvu rezultira nižim dohotkom te zahtjevima pilana za smanjenjem cijena drva.

Comments are closed.