STANJE NA TRŽIŠTU PILJENE GRAĐE: Tvrdo drvo za sada stabilno, uz prijetnju štetnika i klime

Promatrajući europsko tržište piljene građe, bilježi se kako je 2018. godina bila pozitivna za proizvođače drvne građe od tvrdog drva, jer je proizvodnja na tržištu EU porasla za 2,2%. Sada se godišnje količine građe kreću na razini 6,04-6,12 milijuna m3, dok je pred 10-12 godina količina proizvedene građe iznosila preko 7 milijuna m3 ali je zbog poznate krize iz 2008. došlo do urušavanja tržišta, koje niti danas nije dosegnulo predkrizne pokazatelje.

Treba dodati kako je prošle godine zabilježena i vrlo dobra potražnja na većini svjetskih tržišta. S druge strane, polovina 2019. godine bilježi značajne promjene na tržištima, stoga analitičari ističu veliku zabrinutost u vezi mogućeg utjecaja klimatskih i sličnih poremećaja u europskim šumama na buduće poslovanje pilana.

Teškoće u šumama se najprije ogledaju u širokoj pojavi štetnika i požara, a isto može dovesti do uništenja čitavih šumskih sastojina, sa značajnim utjecajem na proizvodne kapacitete šumarskog sektora i pogubnim utjecajem na raspoloživost i nabavu tvrdog drva. Poznato je kako kukci i pojava različitih oblika štetnih gljivica smanjuju kvalitetu drva, što već sada u šumarstvu rezultira nižim dohotkom te zahtjevima pilana za smanjenjem cijena drva.

Comments are closed.