OTVOREN NATJEČAJ ZA INDUSTRIJU OD 33 MIL. EUR: Potiče se proizvodnja čiste energije iz OIE!

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je na svoj web stranici objavilo poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za promicanje OIE. Radi se o 33 mil. EUR sredstava koja će se financirati iz Modernizacijskog fonda koji provode Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u skladu sa zakonima u području klimatskih promjena i zaštiti ozonskog sloja, sustavima za trgovanje emisijama stakleničkih plinova, odnosno za ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti.

Ministarstvo je u pozivu definiralo ciljeve i odredilo pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga i utvrdilo kriterije prihvatljivosti i odabira projektnih prijedloga. Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

1. fotonaponske elektrane – alokacija 18.813.570,33 EUR

2. elektrane na biomasu – alokacija 7.500.000,00 EUR

3. bioplinske elektrane – alokacija 7.500.000,00 EUR

U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.
Sredstva Poziva dodjeljivat će se prema pravilima za dodjelu državnih potpora za zaštitu okoliša na koje se odnose posebne odredbe o općem skupnom izuzeću i to kroz potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora. Aktivnosti koje se prijavljuju prema Programu potpora ne smiju započeti prije prijave projektnog prijedloga. Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000 EUR, a najviši iznos u sklopu ovog Poziva koji može biti dodijeljen za financiranje projektnih prijedloga po Prijavitelju, uključujući i sva povezana društva iznosi 5 mil. EUR. Pravo na sredstva ostvaruje se prijavom na Poziv te donošenjem Odluke o dodjeli sredstava koju donosi ministar nadležan za provedbu Programa ulaganja u području OIE.

https://mzozt.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/modernizacijski-fond/objava-poziva-modernizacijskog-fonda/9200

Comments are closed.