RAZMINIRANJE ŠUMA NA OGULINSKOM PODRUČJU: Znatno smanjenje minski sumnjivih površina

U Ogulinu je održana početna konferencija strateškog projekta Karlovac Karst koji ima za cilj razminirati i zaštiti šume na kršu u Natura 2000 područjima jugozapadnog dijela Karlovačke županije. Nositelj projekta su Hrvatske šume, a očekuje se kako će se projektom vratiti sigurnost građanima te nedostupne šume šumarima, a sve se provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova koje obavlja iznimno važan posao razminiranja.

Ukupna vrijednost projekta je 241,27 milijuna kuna, a od toga se 196,52 milijuna sufinancira iz Kohezijskog fonda.

„Naš cilj je što učinkovitije upravljati šumskim površinama. Hrvatske šume trenutno rade na realizaciji projekata financiranih iz EU fondova u ukupnoj vrijednosti od 1,5 milijardi kuna“, naglasio je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić.

Projekt se provodi na području općina Tounj, Josipdol i Plaški kojima gospodare šumarije Josipdol i Saborsko-Plaški u sastavu UŠP Ogulin. Projektna površina iznosi 1929,08 ha i gotovo u cijelosti se nalazi u sklopu ekološke mreže Natura 2000.

Projektnu aktivnost razminiranja dodatno je pojasnio Neven Karas, koordinator za poslove civilne zaštite pri MUP-u naglasivši kako je stanje minski sumnjivih površina u Karlovačkoj županiji ovim projektom smanjeno za 32,5 %. Zaključno s kolovozom, do sada je isključeno 13,6 km² iz MSP-a, odnosno 79% projektno ugovorenih površina.

Projekt je započeo 1. siječnja 2019., a završit će 30. prosinca 2023.

Comments are closed.