PRVI REZULTATI PROJEKTA FEM4FOREST: Žene su i dalje premalo zastupljene u sektoru šumarstva

KBE Bioenergie

Međunarodni projekt „Šume u rukama žena“ (Fem4Forest) započeo je u srpnju prošle godine u suradnji 14 partnera iz 10 država dunavske regije (Austrija, BIH, Bugarska, Češka, Hrvatska, Njemačka, Ukrajina, Rumunjska, Slovenija, Srbija). Partneri iz Hrvatske su Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika, a prvi koraci projekta predstavljeni su u „Izvješću o trenutnoj situaciji i poziciji žena u šumarstvu u dunavskoj regiji“.

Svaka država iznijela je informacije o načinu gospodarenja te mogućnostima zaposlenja i statusu žena u šumarskom sektoru, bilo kao vlasnica šuma, zaposlenica i/ili donositeljica odluka. Ono što je vidljivo iz izvješća i zajedničko svim državama te na čemu će se temeljiti predstojeće aktivnosti projekta je činjenica da žene u šumarskom sektoru ne sudjeluju u jednakom broju kao muškarci.

Isto tako u žene u edukacijskom sustavu i trening programima sudjeluju u manjem postotku od muškaraca, iako raste udio žena koje diplomiraju na šumarskim fakultetima. Nadalje uloga žena i muškaraca u sektoru se gleda vrlo tradicionalno, postoji mali broj žena uzora, kao i manjak podrške ženama u obliku udruženja, inicijativa te trening programa. Iz izvješća je vidljivo i kako su vlasnici šuma u velikoj većini muškarci te da puno aktivnije koriste svoje šume.

Objava cjelovitog izvješća planirana je za kraj 2021 godine, kad će biti javno dostupno kao opsežan pregled stanja u šumarstvu dunavske regije s naglaskom na položaj žena u šumarskom sektoru.

Comments are closed.