PRIOPĆENJE: Imenovanje Davora Filipovića predstavlja priliku za unaprjeđenje prilika u drvoprerađivačkoj industriji

Hrvatski sabor je danas potvrdio za novog ministra Davora Filipovića, dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Hrvatske šume d.o.o. Cijeli na šumi bazirani sektor, uključujući i djelatnosti šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja time je došao u poziciju za dodatno unaprjeđenje sektorskih pozicija, budući da je novi ministar vrlo dobro upoznat s funkcioniranjem sektora kroz proteklo obnašanje funkcije predsjednika NO u ključnoj tvrtki koja gospodari s državnim šumama u RH.

Jedan od ključnih sektorskih izazova u narednom razdoblju bit će očekivana nestašica drvne sirovine u kontekstu trenutne krize na Istoku Europe, ali i rješavanja problema nedostatka radne snage što sve više utječe na konkurentnost drvoprerađivačkog sektora.

Izjave

Stjepan Vojinić, Grupacija Bjelin / predsjednik Hrvatskog drvnog klastera: 

Nova EU strategija za šume u središte pozornosti postavlja sve više okolišne i ekološke aspekte, posebice u kontekstu borbe s klimatskim promjenama. Kako je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno za niz ključnih razvojnih područja, uključujući razvoj novih proizvoda, primjenu inovacija, internacionalizaciju, ali i zaštitu okoliša smatramo kako ćemo uspješno nastaviti dijalog s Ministarstvom i novim ministrom Filipovićem. 

Ivić Pašalić, predsjednik HUP – Udruge drvne i papirne industrije: 

Prije svega, u ime HUP – Udruge drvne i papirne industrije zahvaljujem dosadašnjem ministru na suradnji i potpori drvnoj industriji. Od ministra Filipovića očekujem nastavak postojeće suradnje i razumijevanje za velike izazove koji su pred nama, osobito povećanje vrijednosti izvoza visokovrijednih brandiranih proizvoda.

mr. sc. Zdenko Bogović, predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika: 

Pozdravljamo promjene na čelu MINGORA te se nadamo da će novi ministar prepoznati dosadašnji rad vlasnika šuma i šumarske struke kojim smo postigli visoku vrijednost naših prirodnih šuma koja se očituje kroz očuvanu bioraznolikost, općekorisne funkcije i zadovoljavanje ekonomskih potreba za obnovljivim resursom. Provedba novih strategija proizašlih u sklopu Zelenog plana ima negativne posljedice na ostvarenje ciljeva održivog razvoja i na šumi bazirane gospodarske sektore (pogotovo u državama kao što je RH u kojima prevladavaju prirodne šume) uz povećanje ovisnosti o uvozu obnovljivih sirovina pa se nadamo da će se novi ministar zalagati da hrvatska tradicija održivog gospodarenja šumama, bude prikazana kao rješenje u EU za buduće izazove u pogledu prilagodbe ekosustava na klimatske promjene i sve veću potražnju za drvnom sirovinom.

Comments are closed.