ODRŽANA SKUPŠTINA HDK-a: Vojiniću još jedan mandat, a nova direktorica je Ana Dijan

KBE Bioenergie

U Zagrebu je 31. svibnja održana Izborna skupština Hrvatskog drvnog klastera. Na funkciji predsjednika potvrđen je Stjepan Vojinić (Bjelin d.o.o.), za predsjednika Nadzornog odbora Jozo Jović (Spačva d.d.), a za direktoricu je izabrana Ana Dijan koja je u proteklih 12 godina vodila Odjel za projekte i međunarodnu suradnju.

Drvna industrija globalno, a tako i u Hrvatskoj, posljednjih mjeseci ostvaruje izvanredne poslovne rezultate, no tvrtke su svjesne krhkosti konjunkturnih kretanja te činjenice da će se trendovi u dogledno vrijeme promijeniti, zaključak je rasprave. Pandemija je jenjala no posljedice se još uvijek osjećaju, a tome se pridružuju i novi izazovi kao posljedica ratnih zbivanja na području Ukrajine. Sve to utječe i na na šumi bazirane industrije, primarno na tvrtke ali i na rad Klastera, koji će uz novo vodstvo nastaviti s artikulacijom razvojnih aktivnosti i politika na temu bioekonomije i drugih EU politika, otvaranja novih tržišta i međusektorskog povezivanja, ali i izazova u smislu sve većih kadrovskih ograničenja i potreba za uvozom radne snage. 

Izjave:

Marijan Kavran, direktor u odlasku:
“Zahvaljujem kolegama na suradnji, mnogobrojnim inicijativama i podršci tijekom svih ovih godina te vjerujem kako će Klaster uspješno nastaviti s aktivnostima na dodatnom jačanju i unaprjeđenju drvoprerađivačke industrije u RH, ali i na razini EU-a. Preko dvadeset godina sam radio u sektorskoj nadgradnji i smatram kako su šumarstvo i drvoprerađivačka industrija u Hrvatskoj napravile snažan razvojni iskorak te kako i dalje slijede uspješna razdoblja.” 

Stjepan Vojinić, predsjednik:
“Posljednjih mjeseci tvrtke dobro posluju, no ne možemo se opustiti jer svi znamo da nakon dobrog perioda dolazi onaj teški i zato ovo vrijeme treba iskoristiti za pripremu. Drvna industrija ima lijepu tradiciju i potrebno je nastaviti s investicijama u nova znanja i tehnologije.”

Ana Dijan, direktorica:
”Svi znamo kako od hrastovog trupca proizvesti lijep i kvalitetan namještaj, no ono na čemu i dalje trebamo raditi je kako namještaj iste vrijednosti proizvesti od sirovine slabije kvalitete, a to se može samo uz pomoć inovacija i novih znanja. Stoga nastavljamo još intenzivnije provoditi aktivnosti koje su usmjerene na inovacije u cilju razvoja novih proizvoda, a međuklastersko povezivanje i sudjelovanje u EU projektima ključ je uspjeha u širenju na nova tržišta i prodajne niše.”

Comments are closed.