NAJAVA / Konferencija “Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini – KUPRES 2021” (07.-08.10.)

Peta po redu konferencija „Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini – KUPRES 2021“,  održat će se 7. i 8. listopada (hotel Adria Ski) u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH, Drvnog klastera Hercegovina i Hrvatskog drvnog klastera.

Cilj konferencije:

Riječ je o tradicionalnoj konferenciji koja se do sada etablirala kao važna i moderna komunikacijska platforma te ponudila mogućnosti za uspostavu intenzivnije prekogranične i međusektorske suradnje, a zamišljena je kao središnje mjesto artikuliranja aktualnih tema, s ciljem poticanja šumarskog i drvoprerađivačkog sektora jugoistočne Europe prema većoj primjeni inovacija, unaprjeđenju poslovanja i boljoj valorizaciji drvnih i nedrvnih proizvoda u šumarstvu.

Glavne teme i programski naglasci:

Programski naglasci uključuju aktualne teme kao što su EU Green Deal i šumarstvo, tržišna kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, tehnološki razvoj i primjena inovacija u sektoru, jačanje konkurentnosti sektora, biomasa i energija iz drva, šumski požari i razminiranje, razvoj kvalitetne i obrazovane radne snage, primjeri dobrih praksi i mnoge druge.

Očekivano sudjelovanje:

S obzirom na tematiku, skup je proteklih godina izazivao veliki interes od strane predstavnika javnih poduzeća za gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini (na razini Republike Srpske i Federacije), kao i federalnih jedinica – kantona te javnih poduzeća iz susjednih zemalja (Hrvatske šume, Srbijašume, Makedonske šume itd). Osim državnih poduzeća za upravljanje šumama, skupu su tradicionalno prisustvovali i predstavnici privatnih šumarskih asocijacija, sindikata, šumarskih društava, udruženja inženjera i tehničara šumarstva i drvne tehnologije te akademskog i znanstveno-istraživačkog miljea.

Kupres 2021 program

Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu prethodnu prijavu dolaska na mail adrese: info@drvniklaster.hr, z.miletic@kfbih.com i dkh.mostar@gmail.com.

*Sudionicima iz udaljenijih područja bit će osiguran smještaj.

Comments are closed.