HRVATSKE ŠUME U PROJEKTU REVITALIZACIJE BARANJE: Započinju aktivnosti na uređenju prirodne baštine pograničnih područja

Krajem svibnja potpisan je Ugovor o sufinanciranju, a početkom prosinca započele su pripremne aktivnosti na provedbi hrvatsko-mađarskog Interreg projekta Hidden landscapes. Osnovni cilj je unaprijediti i obogatiti turističku ponudu u mađarsko-hrvatskom pograničnom području razvijanjem nove eko-turističke ponude u zaštićenoj prirodnoj i kulturnoj baštini Baranje, a u projekt su uključena četiri zaštićena područja s fokusom na njihove manje poznate lokalitete i zanimljivosti – Park prirode Kopački rit, Biljska stepa – spomenik prirode i naselje Zlatna Greda u Hrvatskoj te planina Mecsek u Mađarskoj. Nositelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek uz partnere Hrvatske šume d.o.o., Nacionalni park Dunav-Drava iz Mađarske i Općina Bilje.

Ukupna vrijednost projekta je 1,7 milijuna eura od čega je 85% iz EU sredstava i 15 % iz vlastitih sredstava dionika. Hrvatske šume će u svojem dijelu projekta imati četiri projektne aktivnosti na tri lokacije. U Lovačkoj kući Zlatna Greda uspostavit će se edukacijski centar za učenje o fenomenu poplavnih šuma i autohtonoj flori i fauni, urediti pješačka staza te postaviti drveni paviljon za učionicu na otvorenom, dječje igralište s drvenim i edukativnim elementima i informativne ploče. Sama pustara Zlatna Greda revitalizirat će se izgradnjom šetnica i postavljanjem solarnih svjetiljki, uređenjem pristupnih puteva, postavljanjem  edukativnih ploča o povijesti pustara i prirodnom okruženju, nadstrešnica, odmorišta s klupama i sl. Zelena infrastruktura sanirat će se uklanjanjem suhih, bolesnih i opasnih stabala te će se zasaditi prikladne autohtone biljne vrste.

U projekt je uključena i nabava potrebne mehanizacije i alata za održavanje uređenih površina. Na sjevernom ulazu u Park prirode Kopački rit uredit će se „staza divljine Gušćara“ za promatranje divljih životinja i edukaciju te drveni most i odmorišta. Nositelj projekta, udruga Zeleni Osijek te partneri Općina Bilje i prekogranični partneri će se u svojim projektnim aktivnostima posvetiti uspostavi i uređenju turističko-edukativne infrastrukture na lokaciji Biljske stepe, opremanju centra za posjetitelje na Dravi u Osijeku, dok će se na području Nacionalnog parka Dunav-Drava u Mađarskoj ulaganja odnositi na unaprjeđenje posjetiteljskog centra Tettye i Arboretuma u gradu Pečuhu.

Dio provedbenih projektnih aktivnosti je već odrađen, poput ugovaranja vanjske ekspertize, nabave strojeva i opreme, ugovaranja usluga i sl., dok je za drugi dio aktivnosti u planu raspisivanje preostalih postupaka javne nabave. Kompleksan projekt Hidden landscapes usmjeren je na razvijanje održivog korištenja postojećih prirodnih i kulturnih resursa kroz nove turističke i edukativne sadržaje. „Iz tog je razloga jedna od značajnih aktivnosti projekta koju provode Hrvatske šume izrada cjelovitog plana upravljanja posjetiteljima. Aktivnosti koje će uređenje i opremanje prostora omogućiti, povećat će vrijednost cijelog područja i broj posjetitelja te će se kroz ostvarene prihode osigurati samoodrživost ovog lokaliteta“, poručili su iz Hrvatskih šuma.

Comments are closed.