GOSPODARENJE ŠUMAMA U RH: U vlasništvu države je više od 2 milijuna ha šuma

U Puli su prošli tjedan održani 3. Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Ovogodišnja konferencija uključivala je edukativne prezentacije na temu šumskih resursa i protupožarne zaštite šuma, interaktivne panel rasprave na temu primjera dobre prakse u hrvatskoj poljoprivredi, međuresorne suradnje te utjecaja klimatskih promjena na prehrambenu sigurnost.

Važnu prezentaciju održao je mr. sc. Krešimir Žagar iz Hrvatskih šuma, koji je tom prilikom istaknuo najnovije statistike o gospodarenju šumama u Hrvatskoj. „U vlasništvu Republike Hrvatske nalazi se 2.097.318 ha šuma te najvećim dijelom tih resursa, s 2.024.461 ha ili 73 posto, upravlja državna tvrtka Hrvatske šume d.o.o. Manji dio hrvatskih šumskih resursa, točnije 661.721 ha ili 24 posto, u vlasništvu je privatnih šumoposjednika”, kazao je Žagar.

Naglasio je i kako prema šumskogospodarskoj osnovi područja koja je važeća od 2016. do 2025. ukupna drvna zaliha u RH iznosi 419 mil. m³. Od toga je 316 mil. m³ pod upravom Hrvatskih šuma, 84 mil. m³ pod privatnim šumoposjednicima, dok se s 19 mil. m³ državnih šuma koriste drugi pravni subjekti. Istaknuo je također da, prema istoj šumskogospodarskoj osnovi područja, ukupan prirast drvnih zaliha iznosi 10,1 mil. m³.

Istaknuto je i da iznimno veliku ulogu Hrvatske šume d.o.o. imaju u očuvanju šumskih resursa, a da to čine prema svim standardima svjedoči i činjenica da je tvrtka nositelj FSC certifikata neprekidno od 2002. godine.

Comments are closed.