Završio projekt suradnje talijanskih i hrvatskih drvoprerađivača

U petak, 2. srpnja ove godine održana je završna konferencija projekta “Internacionalizacija talijanskih i hrvatskih poduzeća bjelovarske regije iz područja drvoprerađivačke djelatnosti” koji se na relaciji Bjelovar-Toskana provodio od travnja 2009. do srpnja 2010. godine. U provođenju projekta sudjelovalo je dvadesetak drvoprerađivačkih tvrtki s bjelovarskog područja (Azelija d.o.o. Česma SP, Iverica d.o.o., DI Čazma, Suvenir Sirač, Oprema-invest d.o.o., Hamonajec d.o.o. Obrtnička radnja Unger, Vik-iverali d.o.o. Parketi Sabljo d.o.o. Finag d.d., Mahagoni Plus d.o.o. Herman d.o.o. i dr.). U skladu s projektnim aktivnostima u regiji Toskana, organizirana je dvotjedna edukacija iz područja dizajna namještaja i tehnoloških inovacija te posjet talijanskog eksperta drvoprerađivačkim tvrtkama naše regije kako bi se što jasnije istaknule mogućnosti suradnje između toskanskih poduzeća i bjelovarske industrije.