U 2010. kreću poticaji za iskorištavanje obnovljivih izvora energije

KBE Bioenergie

U organizaciji časopisa DRVO&NAMJEŠTAJ 18. veljače 2010. u Zagrebu je održan međunarodni seminar „Trendovi na tržištu energije iz drva u RH“, koji je logičan nastavak seminara „Šumska i drvan biomasa u RH“ održanog u Vukovaru 2008. godine. Više od 100 akreditiranih sudionika ovogodišnjeg seminara potvrđuje zanimljivost tematike iskorištavanja drvnog ostatka. Seminaru su prisustvovali i predstavnici resornih institucija koji su, između ostalog, izjavili da je u izradi sustav podzakonskih akata kojima će se regulirati financijski poticaji za iskorištavanje obnovljivih izvora energije s čijom bi se realizacijom trebalo krenuti već tijekom 2010. Jedno od gorućih pitanja ove tematike je i stvaranje tržišta peleta u Hrvatskoj. Više informacija u tiskanom izdanju.