ŠTO? Dinako napravio konkurentan guljač kore za Šerifa!

KBE Bioenergie

Proizvodnja domaćih pilanskih tehnologija ima solidnu tradiciju i u mnogim pilanama se još mogu pronaći tračne i cirkularne pile nekadašnjeg Bratstva iako se u posljednje vrijeme većina pilanara okreće modernim svjetskih tehnologijama, najčešće njemačkog i talijanskog porijekla, koje nude visoki učinak, kvalitetu obrade drva i siguran rad. Izuzetak mogu biti napori manjih lokalnih tvrtki koje oslonjene na svoje bogato iskustvo u proizvodnji i servisiranju pilana uspijevaju pratiti svjetske trendove i izraditi konkurentne proizvode. Pilanski proces postaje sve složeniji, s čestim zatjevima za segmentacijom i diversifikacijom proizvoda, pa se često i pred male i srednje pilane postavljaju visoki zahtjevi oko čeljenja, krajčenja ili okoravanja tijekom proizvodnog procesa, što je nekada bila karakteristika samo velikih pilanskih linija kombinatskog tipa. Proizvodnjom novog guljača kore, zagrebački Dinako, u vlasništvu braće Benički, uspio je zadovoljiti visoke zahtjeve domaćeg naručitelja tvrtke Šerif za njihove pilanske linije u proizvodnom centru u Glini u kojima se priprema građa za zatjevna prekomorska tržišta. „Zadovoljni smo kvalitetom i kapacitetom stroja koji sada radom u dvije smjene otkora 200 m3 trupaca, a namjeravamo ga zaposliti i u trećoj smjeni. Ima mali motor, i što je najvažnije, dobru cijenu od cca 75.000 EUR što je povoljnije od konkurencije”, izjavio je Murat Pašić, jedan od vlasnika Šerifa koji je tržišno poznatiji kao trgovac drvom globalnog usmjerenja pa je s Dinakom odmah sklopio ugovor o ekskluzivnom plasmanu ovih strojeva.