Spačva nabavila cisternu za prijevoz peleta

KBE Bioenergie

Vinkovačka Spačva je prva tvrtka u Hrvatskoj koja je kupila cisternu za prijevoz peleta u rasutom stanju. Radi se o pionirskom poslovnom potezu koji će Spačvi omogućiti da domaćim kupcima peleta ponudi kompletniju uslugu, od proizvodnje visokokvalitetnog peleta pa sve do njegove dostave najzahtjevnijim kupcima. Pelet je uobičajeno na tržištu dostupan u vrećama od 15 kg, što je do sada ujedno bio najčešći oblik otpreme, kao i u obliku jumbo vreća. Novonabavljenom cisternom Spačva je u mogućnosti odgovoriti na upite većih potrošača koji imaju potrebu skladištiti pelet u stacionarnim spremištima. Budući da je Fond za energetsku učinkovitost započeo sufinanciranje prelaska na grijanje bazirano na OIE, u što spada i pelet, sve veći dio stanovništva je polako počeo proučavati i sve bolje razumjeti prednosti ovog energenta, rekla je Matea Puljiz iz Spačvinog odjela prodaje i promocije. U zadnjih godinu dana, osim domaćinstava, primjećuje se i sve više javnih ustanova poput škola, koje su svoje kotlovnice prenamijenile za grijanje na pelet i ta brojka će se u narednim godinama zasigurno još samo povećavati, zaključila je Puljiz. Spačva već opskrbljuje mnogobrojne škole kvalitetnim peletom, a navedena investicija je realizirana radi planiranog proširenja poslova s peletom i olakšavanja otpreme peleta iz tvornice pred novu zimsku sezonu.

Comments are closed.