SMANJENA NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA: OKFŠ će plaćati upola manje obveznika

Na sjednici Vlade održanoj 14. svibnja ministrica poljoprivrede Marija Vučković predstavila je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumama, kojim se, u okviru Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020., predlaže oslobođenje od plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak, a koje imaju godišnji prihod manji od 7,5 mil. KN.

Do sada su od plaćanja naknade bile oslobođene pravne i fizičke osobe koje imaju godišnji prihod manji od 3 mil. KN te bi se predloženom izmjenom smanjio broj obveznika plaćanja naknade za oko 50 posto. Drugim riječima, umjesto dosadašnjih 20.000 obveznika, OKFŠ bi plaćalo oko 10.500 obveznika. Istodobno, predloženo je i smanjenje stope za obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma sa 0,0265 na 0,024 posto ukupnog prihoda.

Podsjetimo, o temi OKFŠ-a već su se prije oglasile Hrvatske šume i istaknule kako bi ukidanje te naknade imalo nesagledive posljedice za šume u Hrvatskoj. – Žao nam je da se naknada za OKFŠ uopće klasificira kao „parafiskalni namet“; pravilnije bi bilo reći da je to jedna od rijetkih naknada za koje je zakonom točno određena namjena korištenja. Ukidanje te naknade imalo bi nesagledive posljedice po šume na kršu, toliko ugrožene požarima i ostalim katastrofalnim posljedicama ubrzanih klimatskih promjena – rekli su iz Hrvatskih šuma.

Inače, 20 posto sredstava OKFŠ-a se koristi za vatrogasnu pripremu i provedbu protupožarne sezone, 30 posto na razminiranje, 37 posto na gospodarenje šumama na kršu, a ostalo se koristi za gospodarenje šumama u vlasništvu šumoposjednika (12 posto) te za znanstveno-istraživačke radove iz područja šumarstva (1 posto).

Comments are closed.