Seminari o CE oznaci

Budući da se hrvatske tvrtke pri sudjelovanju na jedinstvenom europskom tržištu često susreću sa zahtjevima po kojima njihovi proizvodi moraju biti označeni oznakom CE, pojedine županijske komore odlučile su pobliže upoznati svoje članice s prednostima CE certificiranja. U ŽK Zadar već je održan jednodnevni seminar na kojem su polaznici seminara upoznati s tehničkim zakonodavstvom EU o sigurnosti proizvoda i oznaci CE, a dobili su i korisne savjete o tome kako u poduzeću zadovoljiti sve zahtjeve za označivanje svojih proizvoda CE oznakom. Polaznicima je također napomenuto kako je sam postupak certificiranja kompliciran i skup. Seminar pod nazivom „CE oznaka za mala i srednja poduzeća“ također će se održati i u ŽK Rijeka i to 21. svibnja.