Schweighofer u Rumunjskoj uveo posebnu elektroničku kontrolu transporta i nabave sirovine

Pilane iz grupacije  Schweighofer  poput one u Radautiju bile su krajem ožujka 2017. podvrgnute kontroli temeljem Europske uredbe o trgovini drvnom građom (EUTR). Rezultat nadzora je potvrda nadležnih kontrolnih tijela oko učinkovitosti sustava dubinskog snimanja procesa nabave robe. 

 

Od ožujka 2015. godine rumunjske pilane i posebno Holzindustrie Schweighofer bile su podvrgnute sedam kontrola takve vrste, a pozitivni nalazi su za Schweighofer Grupu jasan pokazatelj učinkovitosti njihovog akcijskog plana za osiguranje održivog lanca nabave drva u Rumunjskoj. Cilj mjera koje se trenutačno provode je spriječiti pojavu uporabe, ali i daljnje trgovine ilegalnim drvom. Stoga je grupacija pokrenula Timflow, novi sustav praćenja sljedivosti drva koji dolazi u njihove tvornice u Rumunjskoj. 

 

Ovaj informatički sustav je dizajniran kako bi pratio transport drva od šume do ulaza u tvornice. Kako je opisano poslovanje pilanara u Rumunjskoj bilo predmet nadzora i djelomičnog opoziva FSC i PEFC certifikata, novi planovi imaju za cilj dobiti pouzdane informacije o transportu drva, provjeriti zakonitost i porijeklo proizvoda i utvrditi eventualne nepravilnosti. Novi sustav se zasniva na kompletom praćenju GPS podataka tijekom transporta te pripadajućih fotografija tereta na početku i kraju transporta, što se u realnom vremenu objavljuje na Timflow.com. U 24-satnom razdoblju objavljuju se osobni podaci vozača kamiona, kao i registracijski brojevi koji se također smatraju osobnim podacima prijevoznika. Sustav je, prema mišljenju stručnjaka, učinkovit i pruža kontrolu svim zainteresiranim subjektima, institucijama, medijima i nevladinim tijelima koja su do sada imala česte primjedbe na porijeklo robe i zakonitost trgovine drvom u Rumunjskoj.

Comments are closed.