Relevantni suorganizatori obogaćuju program. Fakultet pokrenuo projekt o stručnom nazivlju

Već tradicionalno DTK služi za intenziviranje međusektorske suradnje kroz pokretanje novih tema i razvojnih izazova. Ove godine Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji je ujedno i suorganizator, u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavlja novi projekt kojim će se novelirati strukovno nazivlje, odnosno isto prilagoditi okruženju 21. stoljeća. Jedan od suorganizatora je i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije koja također provodi niz razvojnih projekata i dio javnih ovlasti predviđen sektorskim zakonodavstvom.

Comments are closed.