Prosječna neto plaća u preradi drva 3.115 kuna

Prosječna isplaćena neto plaća za ožujak u preradi drva iznosila je 3.115 kuna što je nominalno povećanje od 4,9%, a realno za 4,7% u odnosu na veljaču. Na godišnjoj razini prosječna neto plaća nominalno je bila veća za 8,3%, a realno 4,3%. U proizvodnji namještaja prosječna isplaćena neto plaća za ožujak nominalno je bila veća za 4,1% te je iznosila 3.225 kune. Na godišnjoj razini zabilježen je nominalni rast od 2,7%, a realno je plaća manja za 1%. U proizvodnji papira prosječna isplaćena neto plaća za ožujak iznosila je 4.379 kuna što je nominalno rast od 8,5%, a realno od 8,3% u odnosu na veljaču.