Proizvodnja piljene građe povećat će se za 6,5%

Prema procjenama sudionika 68. Konferencije UNECE Odbora za drvo koja se održala od 11. do 15. listopada u Ženevi, proizvodnja piljene građe na području UNECE-regije ove bi se godine trebala povećati za 6,5% na 196,29 mil. m3 (2009.: 184,37). Za 2011. najavljuje se daljnje povećanje proizvodnje na 202,96 mil. m3. Na konferenciji se raspravljalo o svim područjima prerade drva. Prema riječima dr. sc. Darka Motika, koji je prisustvovao Konferenciji, poseban naglasak bio je, između ostalog, na energiji iz drva i biomasi, pri čemu su ponovno istaknute prednosti korištenja energije iz drva ali i opasnost da se prevelika količina tehničkog drva prenamijeni u energetsko.