Proizvodnja namještaja u Grčkoj u velikom padu!

Gospodarska kriza koja je ove godine skoro uništila grčku ekonomiju i državu dovela na rub bankrota odražava se vrlo negativno i u proizvodnji namještaja. Prema podacima državnog statističkog ureda (Hellenic Statistical Authority) u prvih sedam mjeseci ove godine proizvodnja namještaja je manja za 19,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u 2010. zabilježen je pad od 14,3% u odnosu na 2009. Sva težina situacije vidljiva je usporedbom ovogodišnje proizvodnje i vrijednosti iz predkriznih godina budući da je ove godine u promatranom periodu proizvedeno tek 48% namještaja proizvedenog u Grčkoj u 2005. godini.