Profesor Grbac izabran u vodstvo InnovaWood-a!

Na 12. generalnoj skupštini InnovaWood-a koja se održala krajem travnja u austrijskom Tullnu za jednog od pet članova izvršnog odbora izabran je prof. dr. Ivica Grbac. Radi se vodećoj europskoj organizaciji u području šumarstva, industrijske prerade drva i industrije namještaja sa više od 70 članica iz 24 zemalja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je jedan od osnivača InnovaWood mreže od 2001., godine a osnovna zadaća joj je uspostava efikasnih mehanizama za podršku inovacijama. Osim profesora Grbca na skupštini kojoj je domaćin bilo sveučilište BOKU (Universität für Bodenkultur) iz Beča sudjelovao je i prodekan za znanstveno-istraživački rad doc. dr. Alan Antonović. Više na: www.innovawood.com.

Comments are closed.