Priopćenje Klastera: Akademija je višestruko podcijenila vrijednost šuma u Hrvatskoj

Hrvatski drvni klaster je u priopćenju vezano za inventuru vrijednosti hrvatskih resursa od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, izrazio zabrinutost podcjenjivanjem potencijala i vrijednosti hrvatskih šuma za nekoliko puta od strane HAZU, koja je procijenila šume (2,6 mil. hektara šuma i šumskog zemljišta) na 6,9 mlrd. USD.

Klaster smatra da navedeno stajalište HAZU-a o vrijednosti šuma nije usklađeno s tržišnim prilikama u Hrvatskoj i EU, te da može imati posljedično štetni utjecaj na daljnje politike Vlade RH, interes ulagača i da može dugoročno derogirati i umanjiti značaj i položaj na šumi bazirane industrije, koja uz druge navedene pozitivne karakteristike ostvaruje čak 10,5% hrvatskog izvoza.

Navedena vrijednost od 6,9 mlrd. USD ne odgovara činjeničnom stanju, jer se statična vrijednost hrvatskih šuma i šumskog zemljišta u stručnim krugovima procjenjuje na preko 21 mlrd. EUR (8.000 EUR/ha x 2,6 mil. ha ili 0,80 EUR/m2), dok se njihova dinamična vrijednost, koja uključuje puno važnije i vrijednije općekorisne funkcije šuma (bioraznolikost, proizvodnju kisika, ponor ugljika, zaštitu od erozije, revitalizaciju ruralnih područja, turistički potencijal, itd.) povećava za dodatnih 5-7 puta, odnosno na vrijednosti od preko 100 mlrd. EUR. 

Prema riječima Klastera, cilj priopćenja nije želja za polemiziranjem ili nastavkom javnih rasprava oko ove teme, već utvrđivanje realne vrijednosti šuma i šumskog zemljišta u RH. Hrvatski drvni klaster predlaže da se u narednom periodu provede opsežno istraživanje, koje će uzeti u obzir znanstvene činjenice, ovdje iznesene čimbenike, ali i stavove zainteresirane javnosti, i koje će sukladno europskim standardima odgovarajuće valorizirati vrijednost šuma i šumskog zemljišta, a rezultati istraživanja mogu poslužiti kao dobra osnova za još bolje pozicioniranje na šumi baziranih industrija u hrvatskom gospodarstvu.

Obrazloženje u cijelosti donosimo u priopćenju.

Comments are closed.