Podgorica i Padova: Šumarski institut sudjelovao u aktivnostima COST akcije CAPABAL

Hrvatski šumarski institut je koordinator COST akcije CAPABAL u kojem sudjeluje još 15 zemalja, a sastanak projektnog tima održan je sredinom ožujka u Podgorici u Crnoj Gori. S druge strane, tijekom veljače je u Padovi održana treća trening nastava u sklopu COST TN 1401. Tema nastave bila je „Metode i alati za izradu znanstvenog istraživanja: od ideje do istraživačkog projekta“ s ciljem pružanja uvida u najnovije istraživačko projektiranje s posebnim naglaskom na istraživačke metode u društvenim znanostima te s programima EU za financiranje istraživanja. COST akcija CAPABAL omogućila je besplatno pohađanje nastave za 18 mladih istraživača i doktoranata u prostorima Sveučilišta u Padovi, odjela TESAF. Sudionici su upoznati s teorijskim dijelom, ali i s praktičnim radom na kojem su bili upoznati s izradom i primjenom alata za znanstvena istraživanja. Cilj CAPABAL-a je izgradnja kapaciteta u smislu profesionalnog znanja i vještina, umrežavanje i pristup vrhunskim istraživanjima u području upravljanja šumama i prirodnim resursima, šumarske politike mladih budućih lidera u istraživanjima, politici kao i upravljanju šumama u zemljama Zapadnog Balkana. www.sumins.hr

Comments are closed.