Početkom svibnja energetska konferencija u Slavonskom Brodu. Drvna biomasa je nedovoljno iskorištena za regionalni razvoj!

Kako povećati uporabu energije iz drva? Potiče li država u dovoljnoj mjeri investicije u obnovljive izvore energije (OIE)? Možemo li zamijeniti dotrajale peći na naftu u javnim objektima i izgraditi sustave daljinskog grijanja u manjim naseljima i gradovima? Kakve posljedice možemo snositi zbog zastarjelog pristupa energetici? Kako koristiti EU fondove za energetske projekte? – Ovo su samo neke od tema o kojima će biti riječi 3. svibnja 2011. godine u Slavonskom Brodu gdje će se održati 3. međunarodna energetska konferencija na temu „Kako iskoristiti drvnu biomasu za regionalni razvoj i nove ulagačke projekte u gospodarstvo i lokalnu samoupravu jugoistočne Europe“. Nakon Vukovara i Zagreba, konferencija se održava u Brodu, a organizatori s obzirom na važnost i aktualnost teme računaju na sudjelovanje velikog broja drvoprerađivača, šumara, energetičara, projektanata i konzultanata, bankara i financijera, novinara kao i predstavnika lokalne samouprave i državnih institucija iz zemalja Regije. Isto tako očekuje se i prisustvo predstavnika europskih energetskih institucija i asocijacija. Prema procjenama sektorskih stručnjaka potencijal ulaganja u energetski sektor na prostoru jugoistočne Europe u narednih 10 godina iznosi preko 10 mlrd. EUR. Usprkos tome, šira javnost još je uvijek nedovoljno upoznata s prednostima korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), a posebno drvne biomase i drvenog peleta. Zemlje Regije raspolažu znatnom količinom šumske biomase i drvnog ostatka koji još uvijek nije iskorišten u potpunosti, ali posljednjih godina postoji veliko zanimanje domaćih i stranih ulagača za stjecanje prava na biomasu te za izgradnju kogeneracijskih postrojenja. Česti su slučajevi pretjerivanja u procjenama sirovinskih resursa, a mediji sve češće navode slučajeve špekulacije s energetskim pravima i dozvolama te njihovim kasnijim preprodajama europskim investitorima. Svakako, konferencija će ponuditi odgovore na mnoga otvorena pitanja i po prvi put na jednom mjestu tretirati problematiku proizvodnje energije iz OIE na prostoru zemalja JIE. Više o konferenciji i prijave na www.energija-drva.org