Pelet, sječka i grede doživjeli najveći pad cijena u Europi. Listače u konjunkturi

Kretanje cijena drva i drvnih proizvoda krajem prošle i početkom ove godine na svjetskim tržištima odražava dinamične promjene u odnosu na period od pred godinu dana. Najveći pad zabilježen je u Europi, primjerice u Njemačkoj, koja je i dalje glavno europsko tržište. Pad je ostvario pelet od drva za -11 posto (sa 136 na 120 EUR/tona), sječka -16 posto te lamelirane grede za -5,8 posto. S druge strane, rast cijena je zabilježen za građu listača, primjerice za bukove sortimente oko +4 posto te za ploče iverica +11 posto.

Comments are closed.