Pad industrijske proizvodnje u preradi drva!

U rujnu ove godine industrijska proizvodnja u preradi drva pala je za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je proizvodnja namještaja zabilježila pad od 2,6%. Analitičari to povezuju s produljenjem krize na nekim europskim tržištima te padom građevinskih aktivnosti na domaćem tržištu. Navedeni podaci proizlaze iz izvješća Državnog zavoda za statistiku koji je objavio da je u kolovozu ove godine zabilježen pad građevinskog sektora, i to osjetno u broju dozvola za stambene zgrade (-39%). Tako je u kolovozu 2012. izdano 555 dozvola, a u istom mjesecu ove godine 343 dozvole. Došlo je i do pada u stambenoj površini koja je prošle godine iznosila 51.768 m2, a ove godine 46.210 m2. DZS je objavio podatke o kretanju cijena drvnih proizvoda, a porast cijena zabilježen je za 15% kod ogrijevnog drva (138 KN prema 161 kn).

Prosječna cijena trupaca listača je u rujnu ove godine bila 428,54 KN za kubik robe kupljene od pravnih osoba u vlasništvu države, dok je kod privatnog otkupa postignuta cijena od 638,50 KN/m3. www.dsz.hr