NOVA UREDBA STUPILA NA SNAGU: Jednostavnije osnivanje prava građenja i služnosti na šumi i šumskom zemljištu

KBE Bioenergie

Krajem rujna na snagu je stupila Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH. Time su se po prvi put uveli jasno propisani vremenski rokovi na koje se može osnovati pravo građenja i pravo služnosti.

Pravo građenja može se osnovati na rok do 99 godina, a pravo služnosti na 40 godina u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida. Nadalje, rokovi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, skladištenja prirodnog plina te izgradnju proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ili visokoučinkovite kogeneracije iznose 30 godina. 25 godina je rok u svrhu istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda, a u svrhu turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma rok je 20 godina.

Trenutno su na snazi četiri Uredbe kojima se regulira raspolaganje šumama i šumskim zemljištima te se postupci rješavanje imovinsko-pravnih poslova vode kod više tijela, a ovom Uredbom će se cjelokupan proces sklapanja svih poslova obavljati u Ministarstvu poljoprivrede. Osnivanje prava građenja ili prava služnosti dodatno smo ubrzali i pojednostavili te na taj način rasteretili gospodarstvo – izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Uredba propisuje i nove vrste turističke djelatnosti za koje je moguće osnovati pravo služnosti, poput ziplinea, šetnje u krošnjama, vidikovaca, promatračnica i sl., čime se nude dodatne mogućnosti razvijanja i obavljanja gospodarske djelatnosti turističkog sektora.

Isto tako, novom Uredbom omogućeno je svim pravnim i fizičkim osobama koje reguliraju imovinsko pravne odnose na šumi i šumskom zemljištu, plaćanje niže naknade za osnovano pravo građenja te pravo služnosti u godišnjim ratama. Do sada je to bilo moguće samo u postupcima eksploatacije mineralnih sirovina.

Comments are closed.