Nova rubrika „Mišljenje čitatelja“

KBE Bioenergie

Časopis DRVO & NAMJEŠTAJ od sljedećeg broja uvodi novu rubriku „Mišljenje čitatelja“. Pozivamo zainteresirane da dostave svoja razmišljanja i reakcije na faks 01/6329-113 te u elektroničkom obliku na e-mail: mail@drvo-namjestaj.hr. U obzir će biti uzeti samo prilozi dostavljeni na oba načina, pri čemu faks verzija mora biti potpisana i pečatirana.