Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića održana manifestacija Wood Days

U Zagrebu 22.04.2015. održala se važna sedmodnevna manifestacija WOODDAYS u organizaciji austrijskog Proholza, a Hrvatski drvni klaster bio je jedan od partnera na projektu. Manifestacija je imala za cilj promociju uporabe drva, a tijekom sedmodnevnog događanja održana je serija priredbi posvećenih dijalozima, predavanjima i primjerima dobre prakse o mogućnostima uporabe drva u urbanom okruženju. Zagreb se ovim događajem priključio važnim europskim prijestolnicama u kojima se održava promocija gradnje drvom, a Hrvatska, zbog svoje izražene šumovitosti i relativno snažne prerade drva, ima dobre mogućnosti za povećanje uporabe drva. Okosnicu WOODDAYS-a čini WOODBOX, drveni kontejner koji služi kao zaokružena, mobilna izložba u kojoj će biti prikazani ekološki argumenti za uporabu drva i međunarodni primjeri takve arhitekture, kazao je Roman Rauch, direktor Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Otvorenje WOODBOX-a održalo se na Trgu bana Josipa Jelačića, a izložbu su otvorili predstavnici Grada Zagreba,  Andrea Ikić-Böhm (austrijska veleposlanica u Zagrebu), Hans Michael Offner (predsjedatelj ProHolz Austria) te Marijan Kavran (Hrvatski drvni klaster).

Comments are closed.