Mali drvoprerađivači i finalisti nezadovoljni sirovinskim statusom

Iako su Vlada i resorno Ministarstvo poljoprivrede provođenjem šumarske politike u proteklom razdoblju dali važan doprinos očuvanju šumskog resursa na koji se naslanja cijeli drvoprerađivački sektor RH, područje mogućeg poboljšanja odnosi se na nastavak poticanja sektora kroz povoljnije uvjete nabave sirovine za finalne proizvođače ali i za male tvrtke koje djeluju na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Znatnom dijelu manjih drvoprerađivača proteklih je godina smanjena količina ugovorne sirovine a istovremeno je sve izraženiji problem utvrđivanja kriterija za finalne proizvode. Već duže vrijeme predlaže se da se o ovim aktualnim temama provede šira i argumentirana rasprava u stručnim krugovima, a prema najavama zainteresiranih tvrtki, ali i dijelova institucionanih i političkih krugova, tijekom Konferencije se očekuje dodatno aktualiziranje ovih tema.

Comments are closed.