Lesnina relativno dobro poslovala u prošloj godini

Unatoč nepovoljnoj situaciji na tržištu namještaja LESNINA je prema neslužbenim rezultatima relativno dobro završila prošlu 2009. godinu. Zabilježen je ukupni pad od 8%, no istovremeno je LESNINA prodala 3% više nego 2008. godine. Financijski je ipak zabilježen minus, s obzirom da je kao mjeru prilagodbe na krizu i recesiju LESNINA spustila cijene na veći dio asortimana.