Klaster u posjeti Srbiji: Dogovori oko konferencije u Nišu

Prema najavama, u Kraljevu je dan nakon Kongresa pilanara održano 2. Međunarodno savjetovanje «Šumsko inženjerstvo jugoistočne Evrope – Stanje i izazovi», u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu i Srbijašuma. Na konferenciji su se razmatrale mnogobrojne teme iz područja šumarstva, a prisustvovalo je više od 80 eminentnih znanstvenika i profesora sa srodnih fakulteta iz zemalja Regije. Hrvatski drvni klaster je kao jedan od gostiju na skupu predstavio dio prezentiranih noviteta na Kongresu te razmijenio stajališta oko važnih razvojnih tema na području suradnje šumarstva i prerade drva u ovom dijelu Europe. U suradnji sa Srbijašumama, tradicionalnim partnerom u provođenju projekta promocije drva u JIE, razmatralo se intenziviranje suradnje u regiji u vidu organizacije središnjeg sektorskog skupa u Nišu u Srbiji 2016. godine. Klaster će pružiti organizacijsku i logističku podršku, posebice oko uključivanja predstavnika briselske administracije a glavni organizatori će biti Šumarski fakultet i Srbijašume.

Comments are closed.