Kanadska vlada spašava drvnu industriju

Investicijom od preko 6 mil. USD u modernizaciju pilane Fibrek mill kanadska je vlada i praktično pokazala da je drvna industrija zasigurno jedna od njenih strateških uzdanica u daljnjem razvoju gospodarstva. Ovim iznosom Fibrek mill će modernizirati svoj pogon čime će se povećati i zaštita okoliša. Fibrek je jedan od 24 kanadska proizvođača celuloze i papira koji ulaze u program kreditiranja poznat kao Pulp and Paper Green Transformation Program. Fibreku je ukupno odobreno 20,9 mil. USD kredita. Naime, usprkos znakovima oporavka u pojedinim segmentima sektora šumarstva, i dalje je evidentna potreba za pronalaskom učinkovitijih načina korištenja drvne sirovine i nus-proizvoda u procesima prerade drva. Pulp and Paper Green Transformation Program je centralni dio programa državne strategije za šumarstvo kojim se želi povećati konkurentnost šumarskog sektora kroz kapitalne investicije u pogone za preradu drvenjače i proizvodnju papira diljem Kanade.