JUBILARNO U SARAJEVU: Stručni skup u povodu 70 godina Šumarskog fakulteta

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je krajem prošlog mjeseca dobro posjećen stručni skup vezan uz budućnost međusektorske suradnje. Organizator je bio Šumarski fakultet u Sarajevu, koji je ujedno obilježio jubilej 70 godišnjice postojanja. Uz moderiranje prof. dr. Mersudina Avdibegovića sudionicima se uvodno obratio dekan prof. dr. Mirza Dautbašić koji je istaknuo ključni znanstveni i obrazovni doprinos fakulteta u proteklom razdoblju. Održan je cijeli niz predavanja od strane renomiranih stručnjaka koji su govorili o stanju šuma u Bosni i Hercegovini te posebno o odnosima šumarstva i prerade drva, kao i o trendovima na regionalnom i globalnom tržištu drva. Očito je kako trebaju nove paradigme i novi pristup šumarstvu i sirovini koja iz njega proizlazi, uzimajući u obzir klimatske promjene, nove EU politike, ali i tržišne realnosti te niz ograničenja koja proizlaze iz postojećih odnosa na tržištu, zaključilo se u opsežnoj raspravi. Dosta sudionika se već tradicionalno referiralo na potrebu veće finalizacije drvnih proizvoda, iako nisu ponuđena konkretna rješenja koja bi uspjela promijeniti položaj ovog sektora u državnim strategijama, u političkim prioritetima, ali niti na razini samih tvrtki koje se svakodnevno susreću s velikim pritiskom sve snažnijih konkurenata na svjetskom tržištu, gdje drvni proizvodi iz BIH sudjeluju s promjenjivim uspjehom. Većina sudionika ocijenila je inicijativu za ovaj stručni skup vrlo korisnom te kako treba nastaviti sa sličnim raspravama sve do pronalaska odgovarajućih sirovinskih i tržišnih rješenja.

Comments are closed.