Još uvijek nema suglasnosti oko raspoloživih količina biomase; u pripremi je novi zakon o OIE i poboljšanje tarifnog sustava!

Tijekom 3. energetske konferencije o drvnoj biomasi koja se početkom svibnja održala u Slavonskom Brodu, raspravljena je tematika uporabe obnovljivih izvora energije te su doneseni zaključci i preporuke. Stanje oko korištenja drva kao energenta u svim zemljama Regije je vrlo slično, a većina sudionika ga je ocijenila kaotičnim, posebno u dijelu utvrđivanja raspoloživih količina biomase, gdje se stavovi i razmišljanja pojedinih interesnih skupina znatno razlikuju. Primjerice za RH se bazno navodi da trenutno raspolaže količinom od 600.000 kubika, dok optimističniji stručnjaci iz akademskih krugova navode da se u budućnosti može upotrijebiti čak do 6 mil. kubika biomase za energetske potrebe, bez narušavanja gospodarske i ekološke ravnoteže. Predstavljene su najnovije tehnologije za preradu drvne i šumske biomase, uglavnom uvoznog porijekla, s time da su neki domaći proizvođači, Đuro Đaković Elektromont , Tvornica turbina Karlovac, Seting iz Delnica i Grupacija biotoplifikacija predstavili nova tehnološka rješenja koja su bila zanimljiva sudionicima iz okolnih zemalja, naročito Slovenije i Srbije. U radu konferencije iznijeta su mnogobrojna iskustva iz okolnih zemalja, primjeri iz Slovenije, koja pod pritiskom „EU zelene regulative” mora reducirati ili prilagoditi potrošnju ugljena u svojim termoelektranama pa za sada većinu svojih potreba za drvnom biomasom zadovoljava u Hrvatskoj. Također iznijeti su primjeri iz Mađarske koja također u RH kupuje drvni ostatak u pilanama središnje Hrvatske, kao i šumsku sječku i iverje iz slavonskih šuma. Elektroprivreda BiH pokreće strateški projekt prilagodbe jednog bloka TE Kakanj na biomasu, što je postignuto sinergijom političkih, znanstvenih i gospodarskih krugova u susjednoj zemlji uslijed proklamiranih energetskih načela EU (3×20), dok se u hrvatskoj elektroprivredi još uvijek slični projekti prilagodbe i rekonstrukcije termoelektrana na ugljen i naftu još uvijek ne realiziraju. Energija, a posebno ona proizvedena iz obnovljivih izvora ulazi u red glavnih gospodarskih tema u RH, a Ministarstvo gospodarstva priprema novi zakon o obnovljivim izvorima energije te poboljšanje tarifnog sustava koji bi trebao još više odgovarati proizvođačima energije iz OIE, izjavio je ravnatelj Uprave za energetiku Darko Horvat, koji je u vrlo otvorenoj raspravi odgovarao na mnogobrojna pitanja sudionika, apostrofirajući otvorenost Uprave za sve prijedloge i sugestije iz gospodarstva. Tema konferencije „Kako iskoristiti drvnu biomasu za regionalni razvoj i nove ulagačke projekte u gospodarstvo i lokalnu samoupravu JIE“ privukla je u Slavonski Brod više od 270 sudionika, a od mnogobrojnih jedinica lokalne samouprave, neke poput općina Fužine i Tinjan postavile su konkretna pitanja oko izbora tehnologija i optimalne potrošnje toplinske energije iz njihovih planiranih kogeneracijskih postrojenja, dok je apliciranje na europske projekte, kao i IPARD program koji predviđa izradu toplana na biomasu vrlo skromno, prije svega zbog nedostatka kvalitetno napisanih projekata. Više na www.energija-drva.org