Japan pošumljavanjem smanjuje emisiju CO2

KBE Bioenergie

Pokret za bolje upravljanje nacionalnim šumama i promociju upotrebe građe proizvedene od domaćeg drva u svrhu borbe protiv globalnog zagrijavanja dobio je veliku potporu u privatnom i javnom sektoru u Japanu. Prema ugovoru iz Kyota, japanska vlada se obvezala da će smanjiti emisiju stakleničkih plinova za u prosjeku 6% između 2008. i 2012. godine. Vlada se nada kako će 3,8% tog iznosa apsorbirati šume što je moguće ako se šumama pravilno gospodari. Japanska vlada je 2007. godine pokrenula program prema kojem će se pošumiti dodatna područja kako bi se zadržao trenutni šumski pokrov koji se prostire na 3,3 milijuna hektara.