Japan gradnjom termoelektrana na biomasu doprinosi većoj uporabi obnovljivih izvora energije

Još jedna elektrana u Japanu, koja dominantno proizvodi energiju iz nuklearnih izvora, donijela je odluku o izgradnji novog postrojenja termoelektrane na biomasu. Radi se o elektrani Niigata Co. Ltd., koja će u lučkom području izgraditi pogon na biomasu, snage proizvedene električne energije od 5,7 MW. Radovi će početi u srpnju, a očekuje se i 15 novozaposlenih radnika u termoelektrani. Kao gorivo će se koristiti drvo iz šumskih proreda i drugi neiskorišteni drvni materijal. Godišnje će se proizvoditi 40,39 mil. kWh električne energije (što odgovara potrošnji električne energije oko 10.000 domaćinstava). Procjenjuje se da će prihodi od prodaje električne energije iznositi oko 10,1 mil. EUR. Nova elektrana trebala bi donijeti brojne koristi lokalnoj zajednici – učinkovitije raspolaganje šumama, revitalizaciju šumarstva, pošumljavanje, razvoj svijesti o recikliranju, kao i stabilnu opskrbu energijom.

Comments are closed.